Voda - kúrenie - kanalizácie - plyn

Predaj, montáž a projekcia rozvodov vody, kúrenia a plynu. Realizácia vodovodných a plynových prípojok. Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov. Tlakové skúšky a revízie.

Čistiarne odpadových vôd

Predaj - montáž - servis.
Predaj nahradných dielov