Plastove nádrže, šachty, žumpy

Plastové žumpy

Plastové žumpy sú modernou ekonomickou náhradou starších betónových žúmp. Žumpy slúžia na akumuláciu odpadových vôd k rodinným domom, chatám, chalupám, záhradkám, obytným domom a pod., na zachytávanie močovky od hospodárskych zvierat a všade tam, kde nie je zabezpečené čistenie odpadových vôd.

Plastová žumpa

Plastové nádrže

Plastové nádrže majú širokú využiteľnosť ako v domácnostiach, tak aj v priemyselných odvetviach, či v službách. Nachádzajú rozmanité uplatnenie v stavebníctve, v strojárenstve, potravinárstve, poľnohospodárstve, v chemickom priemysle, vo vodnom hospodárstve a pod. Často sa používajú ako: zásobné nádrže na kvapalné, tuhé a sypké látky (zásobník vody, sedimentačné nádrže, kalojemy, žumpy, vodojemy, zberné nádrže na chemikálie, atď.), nádrže na umiestnenie rôznych technologických zariadení (revízne, kanalizačné, vodomerné šachty, atď.), kontrolné šachty, či ukončenia studňových vrtov.

Plastová nádrž

Prečerpávacie šachty

sú modernou ekonomickou náhradou betónových šachiet. Sú určené na osadenie čerpacej techniky a príslušných armatúr inžinierských sietí. Prečerpávacie šachty sa využívajú pri čerpaní odpadových, dažďových, spodných vôd resp. iných kvapalín. S výhodou sa používajú napr. na prekonanie výškového rozdielu pri gravitačnej kanalizácii resp. pri tlakovej kanalizácii.

Prečerpávacia šachta

Vodomerná šachta

Vodomerná šachta sa používa na osadenie vodomerov, zariadení na meranie prietoku, resp. inej obdobnej technológie. Technológie nachádzajú uplatnenie najmä pri meraní prietoku pitnej vody pri rodinných domoch, chatách a ďalších objektoch, prípadne ako ukončenie studňových vrtov. Plastová vodomerná šachta je spoľahlivou, efektívnou a ekonomicky výhodnejšou alternatívou betónových šachiet.

Vodomerná šachta

Galéria projektov