Poruchová služba voda - kanalizácia - plyn

Ponúkame služby odstraňovania porúch v oblastiach voda, kúrenie, kanalizácia, plyn.

Hotline na nahlasovanie porúch

0905 325 707

sluzby@srmont.sk

Odstraňovanie porúch

Galéria projektov