Poruchová služba

Ponúkame služby odstraňovania porúch v oblastiach voda, kúrenie, kanalizácia, plyn.

Hotline pre nahlasovanie porúch
0905 325 707
sluzby@srmont.sk

Odstraňovanie porúch

Galéria projektov